mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter jelenlegi látogatók:1

15 PÉNTEK

(az oldal 150-200% nagyításban szebb, jobban olvasható!)

 

BEFEJEZŐDÖTT A 2015 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

AZ ALÁBBIAKBAN AZ ÖT NAPON VÉGZETT MÉRÉSEK ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE LÁTHATÓ. KÉSŐBBIEKBEN, NFM KÉRÉSÉRE SOR KERÜL A RÉSZLETES, MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ ÉRTÉKELÉSRE IS.

 

Egy hetes munka után befejeződött a szeptember 14-én, a MOBILÍTÁS HÉT-el párhuzamosan kezdődött a XIX. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged), ma is jó időben (az egész héten az volt), vénasszonyok nyara mellett folytatódtak, fejeződtek be a mérések. Ma is minden mérő gépkocsi dolgozott. A mért autók számát illetően, végül Debrecen "győzött", a három autó azonos a budapesti hárommal, csak a városi gépkocsi állomány nem azonos! Szegeden és Győrben ehhez képest megfelelő gépkocsi állomány állt ki mérni. Végül is vidék relatíve jobban teljesített!

Az öt napon összesen 1504 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (Az emelkedő minta szám miatt a statisztikai következtetések, mind összesen már elfogadható szintet érnek el!)

  

Az Akció során mért gépkocsik üzemmód (benzin-dízel-gáz) szerinti eloszlásását mutatja a jobb oldali ábra. Látható, hogy az 1504 db-os mintában jelentős dízel dominencia van, amely alapvetően nem tér el a korábbi dinamikus állományi eloszlás megfigyelésektől, és hasonló az előző évi megfigyelésekhez is. Az utakon, sőt az évi értékesítésekben is több dízel-, mint bezinmotoros autó van. (Ennek oka a nyilvánvaló üzemeltetési költség előny, amely azonban a jövőt illetően csökkenni, illetve megszűnni látszik. Igaz ez persze a benzin-dízel közötti motorikus különbségre is!!) Első közelítésben megállapítható, hogy a mintában közel kétszer annyi a dízelek részaránya (1/3 helyett 2/3), mint az állományban, illetve a mintában érdemben alacsonyabb (1/2) a benzinek részaránya, mint az állományban (2/3).

  

 

 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel-gáz) vizsgálva (balra), látható, hogy amíg Budapesten és Szegeden, a mért gépkocsik nagyobb része dízel, addig Győrben és Debrecenben nagyon enyhe a dízel túlsuly. (Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem csak a városonként eltérő állomány, inkább valamiféle nem tervezett szisztematikus, később részletesebben elemzendő mintavételi hiba, pl. rossz gázelemző következménye.)

 

 

A mért gépkocsik átlagos környezetvédelmi osztály (rövidítve: kvo) besorolása az állomány, amúgy nagyon lassú korszerűsödésével együtt, évről évre javul, idén kicsit jobban emelkedik. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Az ábra függőleges tengelyén adott kvo teljes mintához viszonyított részaránya (%) olvasható le.

A 2015-ös átlag 7,83, a 2014-as átlag 6,73-al, a 2013-as 6,7-el, a 2012-es 6,29-el, és a 2009-es 5,94-el szemben, azaz érdemben jobb, korszerűbb minta adatai olvashatók ki az ábrákból.


A bal oldali ábra a már említett három üzemmód (benzin-dízel-gáz) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a 2015-ös mintában nagyobb darabszámban jelenlévő dízelmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota jobb, mint a benzineseké, 93% a 88%-al szemben. A dízel-motoros autók közel 93%-os megfelelési aránya az elmult két évnél jobb, azonos a korábbi évekkel. Ugyanakkor jelentősebben, 88%-ra romlott, az elmúlt két évhez képest maradt a benzinmotoros gépkocsik megfelelési szintje, miközben túl szép a gázüzem eredménye.

  

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek eredménye.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szintje (%) látható.) Budapesten (kicsit) és Győrben "rosszabbak" az autók az átlagnál, míg Debrecenben és Szegeden jobbak. Az utóbbi két városban kevés a rossz gépkocsi (!). Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem valós helyzetet, hanem egyéb, évek óta részletesebb vizsgálatra javasolt (szisztematikus hibát) különbséget tükröz. Saját mérések szerint a győri eredmény felel meg a valóságnak.

 

 

 

 

 

 

 

Az előbbi helyezetet városonkénti, és üzemmódonkénti bontásban a következő, bal oldali ábra mutatja. Ez talán áttekinthetőbben szemlélteti a korábban leírtakat.

 

 

  

 

   

Az utolsó napon értékeltük az eredményeket, a megfelelési szinteket (%) a környezetvédelmi osztály (kvo) függvényében is, amelyet a jobb oldali ábra mutat. Ebből kitűnik, hogy gépkocsik környezevédelmi állapota alapvetően NEM a környezetvédelmi adottságoktól (konstrukciótól) függ, hiszen a legkorszerűtlenebb autók sem feltétlen rosszak (dízel kivétel), míg a viszonylag korszerűek (katalizátoros benzines) között is vannak (egyre nagyobb számban) rosszak, és a korszerűek ismét jobbak (nyilván azért is mert újak).

 
És végül az öt nap végeredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. Már nem meglepetés, hogy továbbra is rosszabbak a  benzinmotoros gépkocsik. Örömteli hír, hogy a dízelek újra kezdenek javulni, a korábbi tendencia megfordulni látszik. Sajnos megerősödni látszik a közúti gépjárműállomány környezetvédelmi állapotának, főként benzinesek tekintetében történő romlása. A helyzet újszerű, magyarázata részletesebb, alapos vizsgálatot igényel. (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.) Erre ad lehetőséget az NFM által idén kezdeményezett munka a környezetvédelmi felülvizsgálat korszerűsítésére.

 

Búcsú képeket kaptunk Győrből, Telekesi Tibor munkatársunktól. Ismét köszönet érte:

 

 


 

 

 

És ezzel a 2015 évi, XIX Akció végetért. Köszönjük a munkát a KF munkatársainak, a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi kft munkatársainak, és a KTI dolgozóinak és legfőképp az autósoknak a türelmet. Kitűnő teljesítmény, hogy a határproblémák ellenére érdemi segítséget kaptunk a Rendőrség dolgozóitól. Az adatokból részletes értékelés készül, sőt a "többlet"-ként készített OBD mérések már egy új, egyszerűbb jövőt alapoznak meg.

Találkozunk jövőre, 2016-ban, reméljük hasonlóan jó időben!