mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter jelenlegi látogatók:1

13 PÉNTEK

(az oldal 150-200% nagyításban szebb, jobban olvasható!)

 

BEFEJEZŐDÖTT A 2013 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

AZ ALÁBBIAKBAN AZ ÖT NAPON VÉGZETT MÉRÉSEK ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE LÁTHATÓ. A KÉSŐBBIEKBEN, NFM KÉRÉSÉRE SOR KERÜL A RÉSZLETES, TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ ÉRTÉKELÉSRE IS.

 

Egy hetes munka után befejeződött a szeptember 16-án, a MOBILÍTÁS HÉT-el párhuzamosan kezdődött a XVII. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged), ma újra jó időben, majdnem vénasszonyok nyara mellett folytatódtak a mérések. Ma is minden mérő gépkocsi dolgozott. A mért autók számát illetően Budapest "győzött", a másik három város csak kb. 1,5-ször annyi gépkocsit ellenőrzött.

Az öt napon összesen 1514 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (Az emelkedő minta szám miatt a statisztikai következtetések, mind összesen viszonylag megbízhatóak!)

 

 

Az Akció során mért gépkocsik üzemmód (benzin-dízel-gáz) szerinti eloszlásását mutatja a jobb oldali ábra. Látható, hogy az 1514 db-os mintában erős a dízel dominencia, amely nem tér el a korábbi dinamikus állományi eloszlás megfigyelésektől, és azonos az előző napi megfigyelésekkel is. Az utakon, sőt az évi értékesítésekben is több dízel-, mint bezinmotoros autó van. (Ennek oka a nyilvánvaló üzemeltetési költség előny, amely azonban a jövőt illetően csökkenni, illetve megszűnni látszik. Igaz ez persze a benzin-dízel közötti motorikus különbségre is!!) ELső közelítésben megállapítható, hogí a mintában kétszer annyi a dízelek részaránya, mint az állományban, illetve felel annyi a benzinek részaránya, mint az állományban.

 

 

 

 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel-gáz-hybrid) vizsgálva (balra), látható, hogy amíg Budapesten, a mért gépkocsik több mint 4/5-e, Szegeden alig több mint fele dízel, addig Győrben közel egyforma, és Debrecenben fordított az arány. (Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem csak a városonként eltérő állomány, inkább valamiféle nem tervezett szisztematikus, később részletesebben elemzendő mintavétel következménye.)

 

 

 

A mért gépkocsik átlagos környezetvédelmi osztály (rövidítve: kvo) besorolása az állomány, amúgy nagyon lassú korszerűsödésével együtt, évről évre javul, emelkedik. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Az ábra függőleges tengelyén adott kvo teljes mintához viszonyított részaránya (%) látható.

A 2013-as átlag 6,7 a tavalyi 6,29-el, és a 2009-es 5,64-el szemben, azaz érdemben jobb, korszerűbb minta adatai olvashatók ki az ábrákból.

 
 

A bal oldali ábra a már említett négy üzemmód (benzin-dízel-gáz-hibrid) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a 2013-as mintában nagyobb darabszámban jelenlévő dízelmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota kissé jobb (!), mint a benzineseké. A dízel-motoros autók közel 93%-os megfelelési aránya kicsit alacsonyabb a korábbi éveknél. Ugyanakkor jelentősebben romlott a benzinmotoros gépkocsik 88 %-os megfelelési szintje, miközben csalóka a gázüzem és hybrid 100%-os szintje (mindössze 6 + 1 db ilyen gépkocsi volt).

 

 

 

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek eredménye.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szintje (%) látható.) Budapesten, és Debrecenben "rosszabbak" az autók az átlagnál, míg Győrben és Szegeden jobbak. Az utóbbi 2 városban szinte nincs rossz gépkocsi (!). Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem valós helyzetet, hanem egyéb, részletesebben vizsgálandó (szisztematikus hibát) különbséget tükröz (ezt már évek óta javasoljuk).

 

 

 

 

 

 

Az előbbi helyezetet városonkénti, és üzemmódonkénti bontásban a következő, bal oldali ábra mutatja. Ez talán áttekinthetőbben szemlélteti a korábban leírtakat.

 

 

  

 

 

 

Az utolsó napon értékeltük az eredményeket, a megfelelési szinteket (%) a környezetvédelmi osztály (kvo) tükrében is, amelyet a jobb oldali ábra mutat. Ebből kitűnik, hogy gépkocsik környezevédelmi állapota alapvetően NEM a környezetvédelmi adottságoktól (konstrukciótól) függ, hiszen a legkorszerűtlenebb autók nem rosszak (dízel kivétel), míg a viszonylag korszerűek (katalizátoros benzines) rosszabbak, és a korszerűek ismét jobbak (nyilván azért is mert újak).

 

 

  

És végül az öt nap végeredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. Némi meglepetésre érdemben romlottak a  benzinmotoros gépkocsik, és kisebb mértékben tovább romlottak a dízelmotorosok gépkocsik is. Korábban feltételeztük, hogy ez dízel esetben valamiféle "beállásra" utal, de ez ma már nem igaz, valós tendencia. amely ellentétes a korábbi évek javuló jellegével. A benzines helyzet meglepő, magyarázata részletesebb, alapos vizsgálatot igényel. (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.)

 

 


 

A 2013 évi Akció is alapvetően sikeresnek értékelhető.  A mért gépkocsik száma kissé alacsonyabb a tervezettnél. Az első eredmények megmagyarázandó, vizsgálandó ellentmondást mutatnak. Született néhány "érdekes" eredmény, amely részletesebb vizsgálatot is igényel. Például:

  • önmagában a túlzott dízel dominencia (miért sok a mintában a dízel);
  • a városonkénti indokolatlan minta szerkezet eltérések;
  • a városonkénti indokolatlan megfelelési szint eltérések;
  • indokolatlan, hirtelen átlagos benzin állapot romlás;
  • tartósnak mutatkozó dízel állapot romlás.

Köszönjük a lehetőséget az NFM-nek, az értékes munkát a támogató Kormányhivataloknak, az aktív résztvevő NKH munkatársainak (néha "hősies" munkájukért), a Közlekedésrendészet dolgozóinak, amely eredmények alapján remélünk később hasznos következtetésekre lehetőséget adó értékelést készíteni, a szükséges fejlesztési-, javítási irányokat  feltárni, alátámasztani, indokolni.

2013.09.20.

KTI Nonprofit kft,

Közlekedésinformatikai és Környezeti Igazgatóság

Zöld Autó Központ