mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter jelenlegi látogatók:1

12 PÉNTEK

(az oldal 150-200% nagyításban szebb, jobban olvasható!)

 

BEFEJEZŐDÖTT A 2012 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

AZ ALÁBBIAKBAN AZ ÖT NAPON VÉGZETT MÉRÉSEK ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE LÁTHATÓ. A KÉSŐBBIEKBEN, NFM KÉRÉSÉRE SOR KERÜL A RÉSZLETES, TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ ÉRTÉKELÉSRE IS.

 

Egy hetes munka után befejeződött a szeptember 17-én, a MOBILÍTÁS HÉT-el párhuzamosan kezdődött a XVI. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged), ma újra jó időben, napsütésben folytatődtak a mérések. Ma is minden mérő gépkocsi dolgozott (sőt a tegnapi győri adatok is megérkeztek!) A mért autók számát illetően Budapest "győzött", a másik három város kb. fele annyit teljesített.

Az öt napon összesen 1512 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (Az emelkedő minta szám miatt a statisztikai következtetések, mind összesen viszonylag megbízhatóak!)

 

 

 

 

Az Akció során mért gépkocsik üzemmód (benzin-dízel-gáz-hibrid) szerinti eloszlásását mutatja a jobb oldali ábra. Látható, hogy az 1512 db-os mintában erős a dízel dominencia, amely nem tér el a korábbi dinamikus állományi eloszlás megfigyelésektől, és azonos az előző napi megfigyelésekkel is. Az utakon, sőt az évi értékesítésekben is több dízel-, mint bezinmotoros autó van. (Ennek oka a nyilvánvaló üzemeltetési költség előny, amely azonban a jövőt illetően csökkenni, illetve megszűnni látszik. Igaz ez persze a benzin-dízel közötti motorikus különbségre is!!) 

 

  

 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel-gáz-hybrid) vizsgálva (balra), látható, hogy amíg Budapesten, a mért gépkocsik 4/5-e, Szegeden 2/3-a, dízel, addig Győrben közel egyforma, és Debrecenben fordított, 1/3-d a dizel. (Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem a városonként eltérő állomány, inkább valamiféle nem tervezett szisztematikus, később részletesebben elemzendő mintavétel következménye.)

 

 

 

A mért gépkocsik átlagos környezetvédelmi osztály (rövidítve: kvo) besorolása az állomány lassú korszerűsödésével együtt, évről évre javul, emelkedik. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Az ábra függőleges tengelyén adott kvo teljes mintához viszonyított részaránya (%) látható.

A 20121-es átlag 7,35 a tavalyi 7,23-al, és a tavaly előtti 5,64-el szemben, azaz érdemben jobb, korszerűbb minta adatai olvashatók ki az ábrákból.

  

 

A bal oldali ábra a már említett négy üzemmód (benzin-dízel-gáz-hibrid) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a 2012-es mintában nagyobb darabszámban jelenlévő dízelmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota kissé rosszabb (!), mint a benzineseké. A dízel-motoros autók közel 94%-os megfelelési aránya kicsit alacsonyabb a korábbi éveknél. Ugyanakkor az átlagosnál jobb a benzinmotoros gépkocsik 95,5 %-os megfelelési szintje, miközben csalóka a gázüzem és hybrid 100%-os szintje (mindössze 3 + 1 db ilyen gépkocsi volt).

 

 

 

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek eredménye.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szintje (%) látható.) Budapesten "rosszabbak" az autók az átlagnál, míg Debrecenben, Győrben és Szegeden jobbak. Az utóbbi 2 városban szinte nincs rossz gépkocsi (!). Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem valós helyzetet, hanem egyéb, részletesebben vizsgálandó (szisztematikus hibát) különbséget tükröz.

 

 

 

 

 

 

Az előbbi helyezetet városonkénti, és üzemmódonkénti bontásban a következő, bal oldali ábra mutatja. Ez talán áttekinthetőbben jelzi a korábban leírtakat.

 

 

  

 

 

 

Az utolsó napon értékeltük az eredményeket, a megfelelési szinteket (%) a környezetvédelmi osztály (kvo) tükrében is, amelyet a jobb oldali ábra mutat. Ebből kitűnik, hogy gépkocsik környezevédelmi állapota alapvetően NEM a környezetvédelmi adottságoktól (konstrukciótól) függ, hiszen a legkorszerűtlenebb autók nem rosszak (dízel kivétel), míg a viszonylag korszerűtlenek rosszabbak, és a korszerűek ismét jobbak (nyilván azért is mert újak).

  

És végül az öt nap végeredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. Kicsit javultak a  benzinmotoros gépkocsik, míg a dízelmotorosok majdnem ennyit romlottak. Ez dízel esetben valamiféle "beállásra" utal, amely ellentétes az utóbbi évek javuló jellegével. A benzines helyzet megfelel az eddigi jellegnek. (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.)

 

 


 

A 2012 évi Akció alapvetően sikeresnek értékelhető.  Amért gépkocsik száma ugyan kissé alacsonyabb a tervezettnél, de ebben az időjárás is szerepet játszott. Az első eredmények alapvető ellentmondást nem mutatnak. Született néhány "érdekes" eredmény, amely részletesebb vizsgálatot igényel. Például:

  • önmagában a túlzott dízel dominencia (miért sok a mintában a dízel);
  • a városonkénti indokolatlan minta eltérések;
  • a városonkénti indokolatlan megfelelési szint eltérések.

Köszönjük az értékes munkát a támogató Kormányhivataloknak, az aktív résztvevő NKH munkatársainak, a Közlekedésrendészet dolgozóinak, amely eredmények alapján remélünk hasznos következtetésekre lehetőséget adó értékelést készíteni, a szükséges fejlesztési irányok más oldalról is alátámasztani, indokolni.

2012.09.21.

KTI Nonprofit kft, Zöld Autó Központ


A szegedi Kollégák most küldtek képeket, tekintsük ezeket bucsú képekenek, VISZONTLÁTÁSRA a Mobilítás Héten 2013-ban is: