mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter jelenlegi látogatók:1

11 PÉNTEK

(az oldal 150-200% nagyításban szebb, jobban olvasható!)

BEFEJEZŐDÖTT A 2011 évi KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ!

AZ ALÁBBIAKBAN AZ ÖT NAPON VÉGZETT MÉRÉSEK ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE LÁTHATÓ. A KÉSŐBBIEKBEN, NFM KÉRÉSÉRE SOR KERÜL A RÉSZLETES, TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ ÉRTÉKELÉSRE IS.

 

Egy hetes munka után befejeződött a szeptember 19-én kezdődött a XV. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció. A négy városban (Budapest, Debrecen, Győr, Szeged), ma is ragyogó időben, "vénasszonyok nyara" mellett folytak a mérések. Ma is minden mérő gépkocsi dolgozott! A mért autók számát illetően Budapest "győzött", de tiszteletreméltó helyezész ért el Szeged is.

Az öt napon összesen 1600 db gépkocsit ellenőriztek a kollégák, az ábrán látható városonkénti eloszlásban. (Az emelkedő minta szám miatt a statisztikai következtetések ebben a tekintetben viszonylag megbízhatóak!)

 

 

 

 

Az Akció során mért gépkocsik üzemmód (benzin-dízel-gáz) szerinti eloszlásását mutatja a jobb oldali ábra. Látható, hogy az 1600 db-os mintában erős a dízel dominencia, amely nem tér el a korábbi dinamikus állományi eloszlás megfigyelésektől, és azonos az előző napi megfigyelésekkel is. Az utakon, sőt az évi értékesítésekben is több dízel-, mint bezinmotoros autó van. (Ennek oka a nyilvánvaló üzemeltetési költség előny, amely azonban a jövőt illetően csökkenni, illetve megszűnni látszik. Igaz ez persze a benzin-dízel közötti motorikus különbségre is!!) 

 

 

 

 

 

A városonkénti üzemmód eloszlást (benzin-dízel-gáz-hybrid) vizsgálva (balra), látható, hogy amíg Budapesten, és Szegeden a mért gépkocsik 3/4-e dízel, addig Győrben majdnem fordított a helyzet, Debrecenben pedig közel azonos a két fő üzemmód aránya a mintában. (Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem a városonként eltérő állomány, inkább valamiféle nem tervezett szisztematikus, később részletesebben elemzendő mintavétel következménye.)

 

 

 

A mért gépkocsik átlagos környezetvédelmi osztály (rövidítve: kvo) besorolása az állomány lassú korszerűsödésével együtt, évről évre javul, emelkedik. (A környezetvédelmi osztály a gépkocsi környezetszennyezési tulajdonságai szerint felállított minősítési rendszer. Első közelítésben a nagyobb szám kedvezőbb, kisebb szennyezésű gépkocsikat jelöl.) Az ábra függőleges tengelyén egy kvo teljes mintához viszonyított részaránya (%) látható.

A 2011-es átlag 7,23, szemben a tavalyi 5,64-el, azaz érdemben jobb, a tavalyinál korszerűbb minta adatai olvashatók ki az ábrákból.

  

 

A bal oldali ábra a már említett négy üzemmód (benzin-dízel-gáz) külön-külön értékelt átlagos "megfelelt" szintjét mutatja. (A függőleges tengelyen az átlagos megfelelési szint (%) látható). Ebből kitűnik, hogy a 2011-es mintában nagyobb darabszámban jelenlévő dízelmotoros gépkocsik átlagos, relatív állapota jobb (!), mint a benzineseké. A dízel-motoros autók közel 96%-os megfelelési aránya azonos a korábbi évekkel. Ugyanakkor átlagos a benzinmotoros gépkocsik 93%-os szintje, miközben csalóka a gázüzem és hybrid 100%-os szintje (mindössze 2 + 2 db ilyen gépkocsi volt).

 

 

 

 

Érdekes a városonként értékelt átlagos megfelelési szintek végeredménye.  (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelés szintje (%) látható.) Budapesten és Győrben "rosszabbak" az autók, míg Debrecenben és Szegeden jobbak, mint az átlag. Az utóbbi városokban szinte nincs rossz gépkocsi (!). Nagyon valószínű, hogy az eltérés nem valós helyzetet, hanem egyéb, részletesebben vizsgálandó (szisztematikus hibát) különbséget tükröz.

 

 

 

 

 

Az előbbi helyezetet városonkénti, és üzemmódonkénti bontásban a következő, bal oldali ábra mutatja. Ez áttekinthetőbben jelzi a korábban leírtakat.

 

 

  

 

 

 

Az utolsó napon értékeltük az eredményeket, a megfelelési szinteket (%) a környezetvédelmi osztály (kvo) tükrében is, amelyet a jobb oldali ábra mutat. Ebből kitűnik, hogy gépkocsik környezevédelmi állapota alapvetően NEM a környezetvédelmi adottságoktól függ, hiszen a legkorszerűtlenebb autók nem rosszak (dízel kivétel), míg a viszonylag korszerűtlenek rosszabbak, és a korszerűek ismét jobbak.

 

 

És végül az öt nap végeredménye, idősorosan, az elmúlt évek (összes, átlagos) eredményének tükrében. Stagnálnak a  benzinmotoros gépkocsik, míg a dízelmotorosok továbbra is érdemben jobb eredménytmutatnak a korábbi éveknél. Ez ellentmond az utóbbi évek tendenciájának. (A függőleges tengelyen itt is az átlagos megfelelési szintek (%) láthatók.)

 

 


 

A 2011 évi Akció alapvetően sikeresnek értékelhető.  Amért gépkocsik száma megfelel a kitűzött célnak, az eredmények ellentmondást nem mutatnak. Született néhány "érdekes" eredmény, amely részletesebb vizsgálatot igényel. Például:

  • önmagában a túlzott dízel dominencia (miért sok a mintában a dízel);
  • a városonkénti indokolatlan minta eltérések;
  • a városonkénti indokolatlan megfelelési szint eltérések.

Köszönjük az értékes munkát a támogató Kormányhivataloknak, az aktív résztvevő, az NKH munkatársainak, amely eredmények alapján remélünk hasznos következtetésekre lehetőséget adó értékelést készíteni, a szükséges fejlesztési irányok más oldalról is alátámasztani.

2011.09.23.

KTI Nonprofit kft, Zöld Autó Központ